Quality Toys

for kids all over the world

Quality Toys

for kids all over the world
welcome, login

Not a customer yet?
Click here to become a customer.

(0) articles,
0 shopping cart
Menu
Magazijn
BSCI

BSCI

BSCI 
Voortgekomen uit de Foreign Trade Association hanteert BSCI een gedragscode “code of conduct” welke is gebaseerd op internationale verdragen die de rechten van werknemers beschermen. Hierbij gaat het o.a. om de volgende sleutelbegrippen: 
- een maatschappelijk verantwoord beleid 
- vrijheid van vereniging zoals een vakbond 
- bescherming m.b.t. arbeidsduur en overwerk 
- geen discriminatie 
- geen kinderarbeid 
- geen dwangarbeid 
- speciale bescherming van jonge werknemers 
- wettelijke minimum lonen 
- voorzieningen voor een veilige en gezonde werkomgeving 
- milieubescherming 

FSC

FSC

Wist u dat er per minuut 36 voetbalvelden aan bos verdwijnt? Dit gebeurt vooral in tropische bossen in de Zuid-Amerikaanse Amazone, het Afrikaanse Congobekken en Zuidoost-Azië. Ontbossing zorgt op jaarbasis voor 15% van de wereldwijde CO2-uitstoot en speelt dus een grote rol in klimaatverandering. Daarnaast is 80% van alle dieren op de wereld afhankelijk van het bos, evenals miljoenen mensen die in het bos leven of werken.

Wij zijn ons zeer bewust van deze indrukwekkende cijfers. Daarom zijn steeds meer van onze artikelen FSC® gecertificeerd! Dat wil zeggen dat het hout afkomstig is uit goed beheerde bossen. FSC® bossen zijn anders dan andere bossen, en moeten voldoen aan een enorme lijst met criteria. Door FSC® gecertificeerd hout te gebruiken, dragen wij met elkaar direct bij aan de bescherming van onze wereldwijde bossen en aan een gezonde leefomgeving voor mens en dier wereldwijd. Dat is belangrijk, want u wilt toch ook eeuwig blijven genieten van zowel onze bossen als van de natuurlijke speelgoedproducten van FSC® gecertificeerd hout! 

Wecycle

Wecycle

Inleveren is terugkrijgen is het motto van Wecycle. Als u een oud elektrisch apparaat of kapot elektrisch speelgoed (e-waste) inlevert bij een Wecycle-inleverpunt, is dit niet het einde. Het is de start van een nieuw begin. Door deze te recyclen tot nieuwe grondstoffen, kunnen er weer nieuwe producten van worden gemaakt. Zo ontstaat een cirkel van produceren, gebruiken, inleveren, recyclen en wederom produceren. Dit wordt daarom ook wel de circulaire economie genoemd.

Wecycle is een stichting zonder winstoogmerk die in Nederland de inzameling en recycling van e-waste regelt. E-waste = alle afgedankte apparaten met een stekker of (oplaadbare) batterij en alle afgedankte tl-buizen, spaar- en ledlampen